Sri Vishvesha Teertha Swamiji
Paryaya Sri Pejawara Adhokshaja Matha, Udupi

VishweshaVani

 | Nana Janasya Susrusha Karmaakhya Karavanmite |
Sri Vishwa Prasanna Teertha Swamiji

10-11-2016

ವೃಷಭಾಸುರ ವಿಧ್ವಂಸಿ (7 ಗೂಳಿಗಳ ಕಾಳಗದಿ ಗೆದ್ದು ನೀಲೆಯನ್ನು ವರಿಸಿದ ನೀಲಾ ವರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ)

by Sri Vishvaprasannateertha Swamiji

ವೃಷಭಾಸುರ ವಿಧ್ವಂಸಿ (7 ಗೂಳಿಗಳ ಕಾಳಗದಿ ಗೆದ್ದು ನೀಲೆಯನ್ನು ವರಿಸಿದ ನೀಲಾ ವರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ)

QR Code Business Card