Sri Vishvesha Teertha Swamiji
Paryaya Sri Pejawara Adhokshaja Matha, Udupi

VishweshaVani

 | Nana Janasya Susrusha Karmaakhya Karavanmite |
Sri Vishwa Prasanna Teertha Swamiji

15-09-2016

by Sri Vishwaprasanna Theertha Swamiji

Anantapadmanabha Alankara

ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಅಲಂಕಾರ

ಅನಂತಶಯನಂ ದೇವಂ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಕಂ

QR Code Business Card