Sri Vishvesha Teertha Swamiji
Paryaya Sri Pejawara Adhokshaja Matha, Udupi

VishweshaVani

 | Nana Janasya Susrusha Karmaakhya Karavanmite |
Sri Vishwa Prasanna Teertha Swamiji

16-09-2016

Padmini Alankara

by Sri Viswaprasanna Teertha Swamiji

Padmini Alankara
ಪದ್ಮಿನಿ ಅಲಂಕಾರ
ಪರಮಗೋವಿಂದಗೆ ಸರಸಿ ಕಾಮಿನಿ ವಿಷ್ಣು
ಹರುಷ ಮಧುಪಾಣಿ ಸರಸಿಜಾಸ್ಯಾ

QR Code Business Card