Sri Vishvesha Teertha Swamiji
Paryaya Sri Pejawara Adhokshaja Matha, Udupi

VishweshaVani

 | Nana Janasya Susrusha Karmaakhya Karavanmite |
Sri Vishwa Prasanna Teertha Swamiji

27-03-2016

Vajrakavacha Alankara

by Sri Vishvaprasannateertha Swamiji
Vajrakavacha alankara

 

Sri Krishna

 

Lakshatulasi Archane

 

Krurmarati

 

Mahapooja

 

Sri Krishna

 

MAHAMANGALARATI

 

CHAMARA SEVA

 

Uttarapooja

 

SRI KRISHNA

 

Sri Krishna

 

 

 

QR Code Business Card