Sri Vishvesha Teertha Swamiji
Paryaya Sri Pejawara Adhokshaja Matha, Udupi

VishweshaVani

 | Nana Janasya Susrusha Karmaakhya Karavanmite |
Sri Vishwa Prasanna Teertha Swamiji

Hanumat Jayanti-In Pejavara

::Pancanga pooja:

::Bajan:

Sree Mukyaprana,Pejavara Mula Mutt Kenjar Mangalore

Wel come To Sode Swamiji

Mahapooje To Mukyaprana

Pavamana Homa

Stage Program

Yakshagana

Rangapooja To Mukyaprana

QR Code Business Card