Sri Vishvesha Teertha Swamiji
Paryaya Sri Pejawara Adhokshaja Matha, Udupi

VishweshaVani

 | Nana Janasya Susrusha Karmaakhya Karavanmite |
Sri Vishwa Prasanna Teertha Swamiji

Nilavara goshala Visit-Sri Sri Satyatmateertha Swamiji,Uttaradhi Mutt.

Kunjaru Durga tempel

Maninantha Samhara Place

Parashurama Devaru Kunjaru Pajaka

Wel come to Sri Satyatmateertha Swamiji

Samsthana pooja Mola Ramadevaru

Ashirvachana

QR Code Business Card