Sri Vishvesha Teertha Swamiji
Paryaya Sri Pejawara Adhokshaja Matha, Udupi

VishweshaVani

 | Nana Janasya Susrusha Karmaakhya Karavanmite |
Sri Vishwa Prasanna Teertha Swamiji

Panchama Paryayotsava

Jodukatte “Pattada Devara Pooja”

 

1

 

 

 

 

 

Pallakiyalli Panchama Paryaya Petadhipati

 

 

Sri Krishnapura Sri

 

Sri Seruru Sri

 

 

Sri Pailmaru Sri

 

 

Sri jr. Pejavara Sri

 

 

Sri Sode Sri

 

Sri jr. Adamaru Sri

 

Meravanige

 

 

 

Sri Krisana darshana in Kanakana Kindi

 

 

Sarvajna Simhasanarohana….

 

 

 

 

 

Paryaya Darbar
Paryaya Darbar

 

 

Alankara pooja

 

Mahapooja

 

 

Sri Krishna

 

 

Anna Brahma Pooja(palla pooja)
QR Code Business Card