Sri Vishvesha Teertha Swamiji
Paryaya Sri Pejawara Adhokshaja Matha, Udupi

VishweshaVani

 | Nana Janasya Susrusha Karmaakhya Karavanmite |
Sri Vishwa Prasanna Teertha Swamiji

Nruty Nataka “Chitra”

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ,
ರಜತ ಪಥ , ನೃತ್ಯ ನಿಕೇತನ ಕೊಡವೂರು(ರಿ.) ಇದರ ರಜತಮಹೋತ್ಸವದ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಪ್ರಯುಕ್ತ ನೃತ್ಯ ನಿಕೇತನ ಕೊಡವೂರು ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪಡಿಸಿದ “ಚಿತ್ರಾ” ನೃತ್ಯ ನಾಟಕ ನಡೆಯಿತು.

QR Code Business Card