Sri Vishvesha Teertha Swamiji
Paryaya Sri Pejawara Adhokshaja Matha, Udupi

VishweshaVani

 | Nana Janasya Susrusha Karmaakhya Karavanmite |
Sri Vishwa Prasanna Teertha Swamiji

Saptotsva

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ 2016 ನೇ ಇಸವಿಯ ಕೊನೆಯ 3 ರಥಗಳ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.

QR Code Business Card