Sri Vishvesha Teertha Swamiji
Paryaya Sri Pejawara Adhokshaja Matha, Udupi

VishweshaVani

 | Nana Janasya Susrusha Karmaakhya Karavanmite |
Sri Vishwa Prasanna Teertha Swamiji

North Yatra – Delhi to Konark

Delhi:

 

 

 

Delhi Pejawara Mutt, Krishna Mandir:

Sanskrit Bhavan, Delhi:

 

Naimisharanya:

 

 

Vyasa Gaddi, Naimisharanya:

Chakra Teerha, Naimisharanya:

Ayodhya:

 

 

 

 

Prayag:

Venidaana, Prayag:

 

Venidaana, Near Trivani Sangama:

Triveni Sangama, Prayag:

 

 

 

 

Shraddha Karma, Prayag:

Veni Madhava Mandira, Prayag:

 

 

Kashi:

 

 

 

Niranjan Ghat, Kashi:

Bindumadhava, Kashi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kashi Pejawara Mutt:

Buddha Gaya:

 

 

 

 

 

Bhuwaneshwar:

 

Puri Jagannatha Mandir:

Konark Sun Temple:

 

 

 

 

 

QR Code Business Card