Sri Vishvesha Teertha Swamiji
Paryaya Sri Pejawara Adhokshaja Matha, Udupi

VishweshaVani

 | Nana Janasya Susrusha Karmaakhya Karavanmite |
Sri Vishwa Prasanna Teertha Swamiji

Sri Visweshateerthara 83rd Vardanti Samarambha and RamaVittala Prasasthi Pradhana Samarambha

vardanti prayukta nadeda danwantari homada prartane..

Ubaya Sree Padara upastiti..

Poornahuti..

Mahapoioje..

Ramavittala prasasti samarambakke Agamisuttiruva Paryaya Sri padaru

Prarthane..

prasasthi pradana maduttiruva sri padaru..

best moments..

Paryaya sripadara..

RamaVittala Prasasthi Padeda Sadhakaru..

QR Code Business Card