Sri Vishvesha Teertha Swamiji
Paryaya Sri Pejawara Adhokshaja Matha, Udupi

VishweshaVani

 | Nana Janasya Susrusha Karmaakhya Karavanmite |
Sri Vishwa Prasanna Teertha Swamiji

ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿಯಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಶ್ರೀಗಳು

ಉಡುಪಿ: ಮಧ್ವಸರೋವರ

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು:

ವಾಸುಕೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು: ಸಗ್ರಿ

ಮುಚ್ಚಿಲಕೋಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ:

QR Code Business Card